Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty
 • Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty

  Miasta w czterech województwach wschodniej Polski, trzy spektakle i jedna idea: ukazać młodym ludziom piękno żywego słowa Adama Mickiewicza – tak w skrócie można opisać cykl prezentacji Teatru Wierszalin realizowany jesienią tego roku pod hasłem „Objazd mickiewiczowski – wzorem Reduty”.
 • Projekt nawiązuje do idei upowszechniania teatru i kultury polskiej, jaka przyświecała wyprawom organizowanym w dwudziestoleciu międzywojennym przez Redutę – pierwsze polskie laboratorium teatru.

  Zespół, stworzony przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Limanowskiego, pioniersko postawił sobie za cel dotrzeć do miast i miasteczek całego kraju z najlepszymi spektaklami, opartymi na polskich tekstach. Pierwszą wyprawę odbył w 1924 roku na Kresach Wschodnich.

 • Dziś Teatr Wierszalin, biorąc za wzór Redutę, oferuje szerokiej publiczności, w szczególności młodzieży, możliwość żywego kontaktu z dziełami, kształtującymi poczucie tożsamości narodowej.

  Trzy spektakle w reżyserii Piotra Tomaszuka, oparte na twórczości Adama Mickiewicza: „Dziady – Noc Pierwsza”, „Dziady – Noc Druga” oraz „Wykład” na podstawie „Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego”, będzie można zobaczyć w październiku i listopadzie na małych i dużych scenach wschodniej Polski.

linia

Reduta Osterwy

Założony i kierowany przez Mieczysława Limanowskiego i Juliusza Osterwę, łączył pionierskie poszukiwania laboratoryjne i działalność pedagogiczną (Instytut Reduty) z przygotowywaniem przedstawień, okresowo funkcjonując jako stały zespół repertuarowy. Tworzył środowisko ideowe obejmujące nie tylko aktualnych i dawnych członków zespołu, ale także różnego rodzaju sojuszników, zwolenników i sympatyków. Celem Reduty było praktyczne stworzenie polskiego stylu teatralnego. Dowiedz się więcej na temat Reduty.

 • Przeczytaj historię "Reduty" na stronach Encyklopedii Teatru Polskiego
 • Przeczytaj historię "Reduty" na stronach Encyklopedii Teatru Polskiego
Przeczytaj historię "Reduty" na stronach Encyklopedii Teatru Polskiego


linia

Kiedy i gdzie?


15.10 Hajnówka
17.10 Sejny
24.10 Sokółka
05.11 Augustów
07.11 Gołdap

13.11 Zamość
15.11 Przemyśl
18.11 Stalowa Wola

21.11 Łomża
27.11 Choroszcz
29.11 Ełk